Kolotoč v Astře

Každý pátek se v Domově pro seniory Barvířská 495 v Mostě scházíme na malém sále na Kolotoči. Na motivy známé televizní soutěže Kolotoč hádáme různé tajenky – výroky známých osobností, název města, rostliny, zvířete apod. Soutěžící řekne písmeno, o kterém si myslí, že je v tajence. Ergoterapeutka zatočí kolotočem a vytočí nám určitou částku. Pokud tam písmenko není, body nezíská a soutěží další. Kolotoč se skládá ze dvou částí. Jedna jeho část určuje počet bodů od 20 do 1000. Druhou část tvoří slovíčka stop a bankrot, která soutěžícím spíše škodí, naopak double částku zdvojnásobuje. U nás v zařízení vždy soutěžíme na dvě části, aby to bylo spravedlivé a na všechny soutěžící se dostala řada. I když občas padne bankrot nebo stopka, dobrá nálada nás neopouští. Na závěr soutěžního kola se vyhlašují 3 nejlepší soutěžící, kteří obdrží sladkou odměnu – bonbon, oplatku. V letním čase je pro nás sladkou odměnou například meloun, na němž jsme si pochutnali dnes.

 

Ergoterapie – aktivizace

Domov pro seniory Barvířská 495