Koncert smyčcového kvarteta Severočeské filharmonie Teplice

V pátek 24. září 2021 v odpoledních hodinách se sešli obyvatelé Domova pro seniory Jiřího Wolkera v Mostě, aby společně vyslechli kouzelné tóny sponzorského vystoupení Smyčcového kvarteta Severočeské filharmonie Teplice. Smyčcové kvarteto tvoří dvoje housle, viola a violoncello.

Bylo možné vyslechnout například skladby Vivaldiho, Boccherinniho, Bacha, Mozarta, Handla, Brahmse, Dvořáka,  Joplina a další.  Jako vždy, ale tentokráte obzvláště, panovala neskutečně krásná atmosféra. Senioři si po dlouhé pauze,  zaviněné pandemií, užívali nádhernou hudbu. Mnozí se neubránili slzičkám v očích.

Musím seniory pochválit, že se také patřičně slavnostně k této akci oblékli. To k takovémuto druhu kultury patří.  Do svých domovů se účastníci  koncertu rozcházeli  s krásnými pocity příjemně stráveného odpoledne a určitě plni tohoto krásného zážitku.  Bude zase  o čem diskutovat. Filharmonici přislíbili, že zase někdy mezi seniory zavítají. Příště to může být třeba u vás.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice