Kvíz

V pátek dne 1. června 2018 jsme se  opět sešli při našich pravidelných aktivitách v ergoterapeutické dílně Domova pro seniory, ul. Jiřího Wolkera.

Tentokrát byl na pořadu dne zeměpisný kvíz. Otázky byly nejen na přemýšlení a vzpomínání na školní léta, ale i na postřeh. Společnými silami jsme se vždy dopátrali ke správné odpovědi.

Příští pátek bude pro naši paměť odpočinkový. Kvíz vystřídá Bingo, které nás na „Wolkerovce“ velmi baví a nejraději bychom ho hráli každý den.

Věra Hampejsová, DiS.
ergoterapeutka