Kvízové dopoledne

V pátek dne 8. února 2019 si uživatelé Domova pro seniory, ul. Jiřího Wolkera zavzpomínali na staré časy. Byl pro ně připraven „Filmový kvíz“. Senioři podle fotek rozpoznávali názvy filmů, jména herců a názvy pohádek. Kvíz byl opravdu náročný, ale velmi zajímavý. Protože jsme nestihli všechny kvízy, čeká nás v nejbližší době pokračování. Při kvízech nebo společenských hrách se scházíme pravidelně jedenkrát týdně.

A již nyní se těšíme na společné setkání při další podobné akci.

 

 

Věra Hampejsová, DiS
ergoterapeutka