Letní setkání očima uživatelky

 

Je den 25. 8. 2021. Sluníčko hned po ránu zvědavě nakouklo do zahrady Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě, která je jako vyšperkovaná, oděná do svátečního šatu. Příchodem seniorů začíná být i veselo. Dnes je to již 22. setkání, které se vždy konalo na hipodromu. Teď v době Covidu ta možnost nebyla.

Uvítání důchodců se zhostila kulturní pracovnice Helenka Houšková. Přivítala přítomné hosty, jmenovitě pana ředitele Luboše Trojnu, pana primátora Jana Paparegu, paní poslankyni Ing. Hanu Aulickou Jírovcovou, zástupce hipodromu paní Nikolu Černou, paní Ing. Lenku Maňákovou. Pan primátor předal panu řediteli sponzorský dar ve formě společenských her a kuželek pro uživatele svých zařízení.

Následovalo vystoupení berušek – dětí z jesliček Fr. Malíka, které s nimi nacvičily tety. Vystoupení bylo odměněno velkým potleskem a dobrotami. Po jejich vystoupení se chopil své harmoniky pan Jiří Blábolil a bylo veselo. Po písničkách harmonikáře vystoupili na pódium manželé Hvozdovi, kteří nás provedli zbytkem dopoledne.

Sestřičky roznášely pohoštění, které se stávalo z buřtíku s chlebem a výborných koláčů. Zlaté ruce našich kuchařek. Dokonce se dalo koupit i pivečko, což patří k buřtíkům. Hodiny naznačovaly blížící se čas oběda a lidé postupně opouštěli po vyhodnocení nejlepších soutěžících zahradu.

Teď teprve zmírní maratón sestřiček, ale ještě je čeká uklízení apod. Zahrada osiří, ale ne nadlouho. Vím, že už dnes se „rodí“ další plán, jak zpříjemnit pobyt nám všem. My si jdeme „odpočinout“, o sestřičkách to říct nelze. Ještě mnoha kroky projdou zahradou, než za sebou zavřou pomyslná vrátka.

Sestřičky Vendulko, Haničko, Růženko, Alenko, Lucinko a další, kteří pomáhali, Vám všem děkuji – děkujeme a já jsem přesvědčena a věřím, že se brzy sejdeme na nějaké další akci, na kterou se již dnes těšíme.

Děkujeme za všechny.

Anděla Karlíková

uživatelka Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě