Letní setkání seniorů v Mostě (Domov Srdce v dlaních – Sociální služby Jiříkov)