Letní setkání seniorů v Mostě (Domov Srdce v dlaních – sociální služby Jiříkov)