Letní setkání seniorů v Mostě (Seniorské listy – podzim 2018)