Letní setkání umožnilo seniorům vrátit se do mládí

Pár slovy bych se chtěla vrátit k Letnímu setkání seniorů, které se konalo dne 25.08.2021 na zahradě Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě. Vzhledem k mému krátkému pobytu v zařízení Domova pro seniory ve Dvořákově ulici 2166 v Mostě, jsem se spíše této akce zúčastnit nechtěla.

Nevěděla jsem, co mohu očekávat, byť mi naše sestřičky o předchozích akcích již vyprávěly. Chyběla mi ale má osobní zkušenost a znáte to, pokud si neuděláte vlastní úsudek, tak Vám lidé mohou navyprávět cokoliv. Já jsem se tedy nakonec rozhodla této akce zúčastnit a nelituji. Sice jsem se aktivně do soutěžních disciplín nezapojila, ale celé dopoledne jsem si užila a vrátila se nejen v myšlenkách do svého mládí.

 uživatelka Domova pro seniory A. Dvořáka 2166

Helena Netušilová