Májová veselice na „Wolkerovce“

V pondělí dne 28. května 2018 jsme se opět sešli, jako již tradičně, na Májové zábavě v Domově pro seniory, ul. Jiřího Wolkera. K poslechu i tanci nám zahrála skupina Melodie, která hraje naše oblíbené písničky. Ze začátku se nikomu moc tancovat nechtělo, ale za chvíli se parket začal zaplňovat. Děvčata, která se o naše uživatele starají, nenechala nikoho dlouho sedět. Některé dámy to roztáčely i s francouzskými berlemi, nic jim nebránilo to na place pořádně rozjet. Jsem velice ráda, že věk ani handicap není překážkou a dokážeme se pobavit a užít si každý den. Zábava se nám velice líbila a myslím si, že mohu mluvit za všechny, pořádně jsme si to užili.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě zábavy a především Vám, kteří jste přišli společně s námi strávit příjemné odpoledne.

Věra Hampejsová, DiS.
ergoterapeutka