MALÍKOVSKÉ DÝŇOVÁNÍ

Anglosaský lidový svátek Halloween nemá sice v českých končinách tradici jako třeba ve Velké Británii či v USA, nicméně s ním spojené vydlabávání dýňových luceren a přehlídky strašidelných kostýmů si již oblíbili mnozí z nás.

Také pro děti a tety ze stacionáře a z jesliček v Malíkovce je to jedna z příležitostí ke společnému setkání při písničkách, tancování, dlabání dýní a dovádění. Nejinak tomu bylo i letos.

 

tým pracovnic
Denní dětský rehabilitační stacionář a Středisko denní péče v Mostě