Měsíc únor měsícem chůze

Společnost Senzační senioři (SenSen) vyhlásila v roce 2021 již VII. ročník původně štafetového plavání „Přeplavme svůj La Manche“.  Této akce se tradičně zúčastňujeme s našimi seniory každý rok. Ale rok 2021 je jiný. Covid-19 zasáhl do všech oblastí života naší společnosti. Ale život jde dál. A tak i tato akce se přizpůsobila. Letos je místo plavání navržena chůze a akce se jmenuje „La Manche na suchu“.

Tak kulturně výchovná pracovnice vyhlásila pro seniory Městské správy sociálních služeb v Mostě – p.o. akci „Měsíc únor měsícem chůze“.  Akce vzbudila mezi seniory velký zájem. Asi  také proto, že už je příliš dlouhá doba nečinnosti, co se týká možných aktivit.

Do soutěže se zapojili senioři všech našich domovů. Pokud to jde, tak senioři chodí sami nebo s dopomocí po balkoně, chodbě, po schodech, po zahradě a zapojili se i senioři z našich  penzionů, kteří mohou chodit venku v přírodě. Všichni si  své nachozené metry a kilometry zapisují. Souhrnně se veškeré informace o nachozených hodnotách zapisují na jednom místě. Na konci měsíce února  budou výsledky sečteny a odeslány do Prahy k vyhodnocení.

Touto akcí se připojujeme k VII. ročníku celostátně vyhlášené soutěže. Aspoň tímto způsobem přispíváme k možné aktivizaci seniorů, motivujeme je k pohybu, k činnosti a trošku je vytrhujeme z izolace, která, bohužel, v důsledku pandemie  vznikla. Senioři se krásně zapojili a mám velkou radost z toho, že je na nich vidět zájem i psychické zlepšení. Krásně jsou motivováni k aktivitě a je vidět i zlepšení nálady. Zajímavé také je, jak živě o chození diskutují. Mám z nich radost.

Helena Houšková

kulturně výchovná pracovnice