Měsíční praxe studenta ergoterapie v DpS Barvířská 495 v Mostě

Poslední týden v listopadu se většina zařízení připravuje na vánoční svátky, nejinak tomu bylo i v našem zařízení. Připravovala se vánoční výzdoba, vstupní prostory se rozzářili vánočními dekoracemi.

Dne 23. listopadu nastoupil na měsíční praxi k nám do zařízení student 1.ročníku UJEP v Ústí nad Labem, který je studentem v oboru diplomovaný ergoterapeut Miroslav Hotový. V této nelehké době, kdy jsou senioři odloučeni od rodin a omezeni v pohybu mimo zařízení, nemáme standardní režim pravidelných aktivit ergoterapie. K uživatelům se přistupuje individuálně a ergoterapie většinou probíhá na bytových jednotkách.

Student byl seznámen s provozem zařízení a programem na jednotlivých odděleních. Během praxe si mohl vyzkoušet pod vedením ergoterapeutky na Domově se zvláštním režimem kondiční cvičení, procvičování kognitivních funkcí, jemné motoriky apod. Každý den byl v kontaktu s uživateli, kdy jim byl oporou, ale také pomocníkem při zvládání běžných denních činností.

K prosinci neodmyslitelně patří i Mikuláš a mikulášská nadílka. Proto se také ochotně zapojil do rozdávání mikulášských balíčků v převleku za čerta.

Během praxe si získal mezi uživateli důvěru a mohl tak samostatně a cíleně vést program např. u osob s tělesným postižením – kondiční cvičení na bytové jednotce. Připravoval si pro ně program s cílem zapojit všechny složky ergoterapie – LVS, cílenou i kondiční ergoterapii. Vyzkoušel si polohování imobilních uživatelů, přesuny a nácvik chůze.

Děkujeme studentovi Mírovi za pomoc a přejeme mu úspěchy ve studiu. Ergoterapeut je krásné povolání, které pomáhá jak ve zdravotnických tak sociálních službách.

Vendula Miletínová, DiS. a Hana Bruchtilová, DiS.

ergoterapeutky Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě