MSSS v Mostě – p. o., se bude ucházet o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost.