Mezigenerační olympiáda 2019

Malý sál domova pro seniory Barvířská byl v úterý 26. listopadu 2019 svědkem mezigeneračního setkání seniorů a studentů Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě. Obě skupiny se společně setkaly při dopoledním soutěžení v několika disciplínách, jako například RISKUJ na téma vánoční tradice, hledání rozdílů na obrázcích, navlékání tkaniček, bollo ball, tangramy, tvoření vánočních ozdob, kvíz první pomoci, určování bylinek podle čichu a přiřazování k fotografiím. Celé dopoledne se neslo ve velice soutěžním, ale přátelském duchu. A jak to dopadlo:

  1. DpS Jiřího Wolkera
  2. PpS Ke Koupališti
  3. DpS Antonína Dvořáka
  4. PpS Albrechtická
  5. PpS Komořanská
  6. DpS Barvířská

Závěrem musíme konstatovat, že toto mezigenerační setkávání je přínosem určitě pro obě strany. Senioři se potkají s mladým elánem a studenti naopak se musí naučit přizpůsobit starší generaci. Velké poděkování patří organizátorům, to je studentům Střední školy diplomacie a veřejné správy včele s paní profesorkou Marcelou Rudolfovou za pomoci našich zaměstnanců.

 Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice