Mezinárodní den rodiny

Dne 15. května si připomínáme „Mezinárodní den rodiny“.

K jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace spojených národů. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.

Téma pro letošní rok – Čas být spolu.

Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, ale pořád by měla zůstávat místem, odkud vycházíme a kam se vracíme. V rodině dítě získává dovednosti a osvojuje si návyky, které uplatní v dalším životě. A proto je třeba věnovat pozornost významu rodiny a třeba i za pomoci tohoto svátku její existenci slavit. V České republice se 15. května tradičně konají oslavy Dne rodiny, které nabízejí pestrou škálu rodinných setkání se soutěžemi a tvůrčími dílnami. Je to i příležitost popovídat si a předat zkušenosti nebo si jen užít den spolu s celou rodinou.

V Mostě se například mohou rodiny potkat na Benediktu 20. května odpoledne, kde bude pro všechny připraven bohatý program.

 

Jaroslava Puntová

vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most