Mezinárodní den rodiny

15. květen byl ustanoven Valným shromážděním OSN jako Mezinárodní den rodiny v roce 1994. V České republice se slaví jako významný den od roku 2006. Rodina je základním společenstvím pro své důležité funkce, mezi které hlavně patří výchova dětí, zajištění bezpečí, jistoty a ochrany všech jejích členů a plní také funkci ekonomickou, rekreační a řadu dalších. Má stále nezastupitelné místo, vytvářejí se v ní silné citové vazby, které se nejvíce projeví v době krize vzájemnou pomocí.

Stejně se to ukázalo v současném nouzovém stavu. Protože se jednotliví členové nemohou setkávat osobně, našli si nové prostředky, kterými mezi sebou komunikují. Jedná se hlavně o chytré telefony, tablety, Skype apod. Je vidět, že jim na sobě hodně záleží, že potřebují vědět, jak se druzí cítí a tím stále rodina drží pospolu a dle možností si pomáhají. Lépe tak všichni společně zvládnou současný nelehký stav.

Právě pro tyto hodnoty pospolitosti, vzájemné pomoci, péče a lásky si rodina zaslouží mít svůj mezinárodní den, který si můžeme v pátek 15. května pěkně oslavit.

Bc. Iva Macudzinská

Vedoucí Penzionu pro seniory, Pečovatelské služby,

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská, Most