Mostecké hudební pondělky

Základní umělecká škola F. L. Gassmanna slaví v letošním školním roce 50. výročí v nové budově. V rámci oslav tohoto výročí se škola rozhodla obnovit některé tradice. Jednou z těchto tradic jsou i Mostecké hudební pondělky. První koncert hostil zdejšího rodáka a žáka houslistu Milana Al-Ashhaba za doprovodu Adama Skoumala – klavír. Jako další program bylo malování na hudbu, kterého se ujal třetí host. No a tohoto koncertu jsme se společně zúčastnili i my, senioři z Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace. Bylo nás opět požehnaně, obsadili jsme několik řad.

Je moc príma, že se naši senioři společně zúčastňují i takových to kulturních akcí.

 

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice