MSSS jede na vlně úspěchů

Dne 20. 5. 2020 za účasti zástupců vedení města Mostu proběhl v obřadní síni opožděný slavnostní ceremoniál ke Dni učitelů.

Mgr. et Mgr. Lenka Bunešová, speciální pedagožka a sociální pracovnice z Denního dětského rehabilitačního stacionáře Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace, byla rovněž mezi oceněnými. Ocenění získala za mimořádné pracovní nasazení a dosažené výsledky v práci s postiženými dětmi.

Každé ocenění pracovníků je důkazem, že v organizaci pracují skvělí lidé, kteří trvale usilují o pomoc potřebným. A jak se říká, pokud nechybí  nadšení, nápady a elán, všechno se dá zvládnout.

Gratulujeme a přejeme ještě mnoho dalších úspěchů.

Jaroslava Puntová, vedoucí zařízení

Denní dětský rehabilitační stacionář

a Středisko denní péče o děti do tří let

Františka Malíka 973, Most