Na dušičky

NA DUŠIČKY

Zas hřbitov plný květů

a hroby jedna svíce.

Zas smutek dýše kolem,

zvony hlaholíce,

jak žalm by smutný pěly,

bolně se rozzvučely.

A kolem listí sněti,

jen tiše zašelestí.

Dnes vzpomínáme drahých,

nad nimiž kříž se tyčí –

však pevnou víru máme,

že jako símě vzklíčí.

Tak setkaje se s námi,

až povede nás anděl

rajskými zahradami,

v nichž klid a mír

jak nevadnoucí květy.

Vždyť Bůh je láska sama,

jež obepíná světy.

 

 

Anděla Karlíková
Domov pro seniory Barvířská 495 v Mostě