Národní týden trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlásila týden od 11. března 2019 Národním týdnem trénování paměti. V rámci tohoto týdne jsou na více jak 300 místech Česka a Slovenska pořádány přednášky a akce na podporu trénování paměti. Vše je součástí celosvětové akce BRAIN AWARENESS WEEK (Týden uvědomění si mozku), který je pořádán již od roku 1966.

Mnohému z nás se může zdát, že trénovat paměť nepotřebuje. Ale kdo z nás nehledal klíče, brýle, nepamatuje si kam co položil, co má nakoupit anebo pro co zrovna šel do lednice. A věkem se tyto problémy zhoršují. Proto je potřeba neustále paměť trénovat, abychom minimalizovali problémy s pamětí v běžném denním životě. U seniorů procvičováním paměti pomáháme ke zvýšení sebevědomí, zvyšujeme soběstačnost a prodlužujeme nezávislost.

Tak proto jsme se i u nás na Městské správě sociálních služeb příspěvkové organizaci v týdnu od 11. března intenzivněji zaměřili na uvědomění si mozku a trénování paměti. Ať již to bylo v Penzionu pro seniory Komořanská, Penzionu pro seniory Ke Koupališti, ale i v Domově pro seniory Jiřího Wolkera a věřím tomu, že stejné to bylo i na ostatních našich zařízeních. Takovým vyvrcholením Národního týdne trénování paměti byla účast 22 seniorů MSSS – p. o. na přednášce „Jak zlepšit svou paměť“, kterou připravila Městská knihovna v Mostě.   Jinak s našimi seniory trénujeme paměť průběžně a většinou se při tomto tréninku i pořádně pobavíme a zasmějeme.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice