Dobrovolnictví

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o. spolupracuje s Diakonií ČCE – Střediskem sociální pomoci v Mostě, konkrétně s dobrovolnickým centrem.

Dobrovolníci vykonávají v organizaci činnosti v sociálních službách např. podpora uživatelů při volnočasových aktivitách, podpora při osobní asistenci, předčitatelské služby, podpora při společenských akcích, podpora při sportovních aktivitách apod.

Dobrovolnictví je možné vykonávat ve všech zařízeních MSSS v Mostě – p. o.

Zájemci o dobrovolnictví mohou získat informace na uvedených kontaktech:

 

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
Dobrovolnické centrum
Kontaktní osoba: Jana Kloboučková
Telefon: 417 638 951,   Mobil: 724026917

 

Veronika JakubcovaMěstská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace
Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Jakubcová
Telefon: 478 618 562, 476 701 659
Mobil: 731 125 937