Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace povinna zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020.

 

Návrh rozpočtu na rok 2018:
zde (klikněte)

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020:
zde (klikněte)