Obnovení balíčků pro uživatele pobytových služeb od 11. 5. 2020

V rámci rozvolňování opatření je opětovně DOVOLENO od pondělí 11. 5. 2020 nosit BALÍČKY pro Vaše blízké. Žádáme o označení balíčků jménem, příjmením uživatele a patrem domova, kde bydlí. Balíčky noste v obalech, které půjdou vydezinfikovat.

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Jarmila Kotyzová

ředitelka organizace