Obnovení provozu Denního stacionáře pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou