Obnovení provozu Denního stacionáře pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou

 

Od 3. srpna 2020 bude obnoven provoz

v Denním stacionáři pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou,

Jiřího Wolkera 404 v Mostě.