Obsadili jsme třetí místo v Janovském Sedmiboji!

6. ročník Janovského Sedmiboje se konal ve čtvrtek 16. září 2021. Pořadatelem akce jsou Domovy sociálních služeb Litvínov – Janov. Jedná se o společenské setkávání domovů seniorů a zařízení sociálních služeb s možností si navzájem porovnat své síly, zručnost a možnosti v sedmi disciplínách. Městskou správu sociálních služeb v Mostě, příspěvkovou organizaci, reprezentovalo tentokrát družstvo Domova pro seniory Jiřího Wolkera ve složení paní Adamcová, Laudová a pan Láda. Zhostili se svého úkolu velice dobře, v konečném pořadí obsadili krásné třetí místo. Blahopřejeme.

Po celou dobu akce panovala příjemná soutěžní atmosféra. Setkávají se zde už „staří“ známí. Mnozí už za celou dobu pořádání akce navázali krásná přátelství. To platí i pro naše seniory. A že to setkání je opravdu srdečné, to je pravda. Soutěže doplnil kulturní program, který si nacvičili domácí senioři. Poté vystoupily ženy s míči a na závěr bylo poutavé divadelní představení, které seniory zaujalo.

Zúčastněná zařízení:

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

Domov důchodců Bystřany – vítězové letošního ročníku

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace

Domovy sociálních služeb Meziboří

Domovy sociálních služeb Litvínov – Janov

Sice má i tato akce své vítěze, ale důležitější je vzájemné setkávání, porovnání svých sil ve sportovním klání.  A nakonec byli odměněni všichni v závěrečné tombole. Ceny, které si senioři domů vezli, darovali na akci sponzoři. Velké poděkování patří pořadatelům. Zhostili se svého úkolu na jedničku. Škoda, že letos nevyšlo počasí a nemohli jsme si užít krásné zahrady jako v minulých letech. Letos pršelo, ale nikomu to nevadilo.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice