Opět kavárnička s překvapením

 

Dne 6.6.2019 se opět sešli senioři a seniorky ve své oblíbené kavárničce v Domově pro seniory Barvířská 495. Uvítání se zhostila ergosestřička Vendulka. Vyjmenovala nám 9 druhů koláčů, které upekly a jejichž vůně se linula celým sálem. Nejdříve vysvětlení v čem spočívá ono překvapení. Naším hostem byl sám náš Zlatý slavík Karel Gott. Samozřejmě, jen na obrazovce. Po první písni Kávu si osladím, vplul na parket ředitel Ing. Martin Strakoš s Vendulkou a předvedli famózní tanec. Smích burácel sálem jak dokonalý to byl výkon. Poté vstoupil pan ředitel na pódium a ujal se zpěvu, nezapomněl při tom napodobit pohyby a hlas našeho zpěváka – intonace naprosto bezchybná. Výběr první písně byl „Černý cikán“, následovaly další a další písně, vždy s patřičnou mimikou a pohyby. Na závěr kavárničky zazněla nejnovější píseň Karla Gotta s dcerou Charlottou, v níž má zřejmě následovnici.Nádherné odpoledne nás opět nabilo energií do dalších dnů. Možná mohla být návštěvnost ještě větší, ale to snad až příště.Růženko, Haničko, Alenko, všichni, kteří jste se věnovaly roznášení kávy a koláčů, které se daly ještě přikoupit domů, Vám všem děkujeme, že se snažíte nám nahradit volný čas. Vám především patří poděkovat. Ještě bych ráda připomenula 12.6. 2019 jsou to Šlápoty. Přijďte se nadýchat čerstvého, lesního vzduchu, popovídat si a doma se potom těšit, že jste využili dobře volný čas.

Anděla Karlíková
Uživatelka Domova pro seniory, Barvířská 495 Most