Oslava 90-ti a víceletých seniorů v Domově pro seniory v ulici Antonína Dvořáka

Zaslouží si naší lásku, pozornost, péči a něhu. Vážíme si stáří ve zkušenostech, v moudrosti, posloucháme a hledáme poučení v příbězích jejich života. Proto jsme se rozhodli tuto úctu projevit prostřednictvím společného setkání našich víceletých uživatelů, které se uskutečnilo v pátek 8. června 2018 v dopoledních hodinách v reminiscenční místnosti našeho zařízení. Pozvání přijali nejen naši uživatelé a jejich blízcí, ale dorazila i náměstkyně primátora města Mostu Ing. Markéta Stará, která zároveň přinesla našim oslavencům dárkové tašky, jejichž obsah naše seniory určitě potěšil. V režii naší organizace bylo připraveno pohoštění a každý senior obdržel přání s květinou. Setkání se neslo v duchu příjemné atmosféry a nezapomenutelným momentem bylo i pěvecké vystoupení sboru žáků 11. Základní školy v Mostě „Korálek“ pod vedením sbormistryně Mgr. Dany Hodačové. V našem zařízení momentálně žije 35 seniorů a 10 z nich se v letošním roce dožilo či dožívá 90-ti a více let. Nejstarší seniorka paní Marie Svatošová oslaví v letošním roce 103. narozeniny. Přejeme všem do dalších let hodně spokojenosti, klidu, zdraví a lásky svých bližních.

Bc. Venuše Zaspalová, DiS. – vedoucí zařízení