Oslava devadesátiletých a víceletých uživatelů v Klubu seniorů v Mostě