Oslava v Klubu seniorů č. 8

V pondělí 9. září 2019 se kromě normálního programu klubu slavilo. Slavily dvě dámy, a to paní Anička Filipeková z Penzionu pro seniory Komořanská – 92. narozeniny a paní Anička Merhautová z Penzionu pro seniory Ke Koupališti – 94. narozeniny.
Poblahopřát oslavenkyním, kromě výboru klubu, přišla i paní náměstkyně Ing. Markéta Stará. Obě oslavenkyně popovídaly o svém dětství a oslava byla zakončena společným přípitkem. Našim oslavenkyním přejeme do dalšího života hodně zdraví a ještě hodně společných zážitků.
Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice