Otevření denního stacionáře pro mentálně postižené klienty

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, Jiřího Wolkera 404, Most bude otevřen v omezeném režimu od 25. 05. 2020.

Děkujeme Vám za dodržování pravidel.