PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018

Každý rok se snažíme připravit pálení čarodějnic tak, jak jsou naši uživatelé z Domova pro seniory, ul. Barvířská v Mostě zvyklí. U dobré muziky, společným zpěvem, tancem, spálením čarodějnice a opečením vuřtů.

I letos jsme se museli poprat s měnícím se počasím. V průběhu dopoledne foukal nárazový vítr, na pár okamžiků také ztemnělo nebe. Jsme již na podobné počasí zvyklí, za dobu konání jsme zažili různé rozmary počasí, a tak jsme venkovní akci přesunuli na velký sál, kde nefouká a kde je nám dobře.

Poté již nic nebránilo příletu netrpělivě očekávaných čarodějnic, které se slétly na všech možných létajících strojích, košťatech, smetácích a mopech a začal pravý čarodějnický rej. V čele s ředitelem Ing. Martinem Strakošem, vedoucí Mgr. Radkou Tížkovou a panem Aloisem Malým, zastupitelem, radním města Mostu a předsedou Krajské rady seniorů Ústeckého kraje.

Odpoledne bylo plné zpěvu, rejdění, smíchu, prostě krásné dobré nálady. Děkujeme všem čarodějnicím a čarodějům, že si našli čas a přišli se s námi pobavit a užít si příjemné odpoledne.

aktivizace – ergoterapie
Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most