Pátek třináctého přinesl do Astry sladké osvěžení

Je pátek třináctého, den, který děsí pověrčivé lidi, ne však důchodce DpS Barvířská 495 v Mostě. Sluníčko ovládlo kdejaký kout v zahradě, pod altánkem je ale příjemně, a tak je po chvíli plně obsazen.

U pracovního stolu sestřiček je však rušno. Otáčí se tam ergosestřičky Vendulka, Hanička a Růženka, která si na starost dnes vzala hudbu. Chybí větříček, který si vybral jinou lokalitu. Lidé čekají na slíbenou zmrzlinu. Sestřičky se ujaly roznášení občerstvení.

Návštěvnost byla dnes menší než minule, pravděpodobně pro příšerné vedro, co jiného tedy, než jít domů. Jen ty naše sestřičky musí ještě udělat hodně práce, než budou odcházet domů ke svým dětem a svým nožkám dopřejí odpočinek.

Bylo by zajímavé, kdyby měly krokoměr, kolik, troufám si říct kilometrů, ušly. Nebo lépe řečeno proběhaly než ukončí první směnu a po návratu domů je čeká druhá směna, ale to už v teple domova, s rodinou.

A opět milé sestřičky naše – opět poděkování všem, jmenovitě Vendulce, Haničce, Růžence a pomocnicím.

 

 Anděla Karlíková

uživatelka Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě