Úhrada služeb

Sazby za úkony pečovatelské služby od 1. února 2022

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastí osobu: Cena v Kč
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 85 Kč/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 85 Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 85 Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 85 Kč/hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty (neposkytuje se , viz. poznámka)
pomoc při použití WC 85 Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: Cena v Kč
zajištění stravy (oběd s polévkou) 55 Kč/oběd
zajištění stravy (oběd bez polévky) 48 Kč/oběd
dovoz nebo donáška oběda 24 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 85 Kč/hod.
příprava a podání jídla a pití 85 Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Cena v Kč
běžný úklid a údržba domácnosti 125 Kč/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního, po malování 130 Kč/hod.
donáška vody 85 Kč/hod.
topení v kamnech včetně donášky topiva 85 Kč/hod.
běžné nákupy a pochůzky 85 Kč/hod.
velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti 115 Kč/úkon
praní a žehlení osobního a ložního prádla 50 Kč/kg
žehlení osobního a ložního prádla 35 Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Cena v Kč
doprovod k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby 130 Kč/hod.
Fakultativní úkony: Cena v Kč
doprava klienta automobilem poskytovatele k praktickému nebo odbornému lékaři 6,80 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas
dohled nad uživatelem v jeho domácnosti 100 Kč/hod.
dohled nad užíváním léků 15 Kč/úkon