Úhrada služeb

Sazby za úkony pečovatelské služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastí osobu: Cena v Kč
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 65 Kč/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 65 Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 65 Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 65 Kč/hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty (neposkytuje se , viz. poznámka)
pomoc při použití WC 65 Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: Cena v Kč
zajištění stravy (oběd s polévkou) 47 Kč/úkon
zajištění stravy (oběd bez polévky) 40 Kč/úkon
dovoz nebo donáška oběda 22 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 65 Kč/hod.
příprava a podání jídla a pití 65 Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Cena v Kč
běžný úklid a údržba domácnosti 105 Kč/hod.
údržba domácích spotřebičů 65 Kč/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního, po malování 110Kč/hod.
donáška vody 65 Kč/hod.
topení v kamnech včetně donášky topiva 65 Kč/hod.
běžné nákupy a pochůzky 65 Kč/hod.
velký nákup např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti 110 Kč/úkon
praní a žehlení osobního a ložního prádla 45 Kč/kg
žehlení osobního a ložního prádla 30 Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Cena v Kč
doprovod k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby 110 Kč/hod.
Fakultativní úkony: Cena v Kč
doprava klienta automobilem poskytovatele k praktickému nebo odbornému lékaři 6,80 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas
dohled nad uživatelem v jeho domácnosti 100 Kč/hod.
dohled nad užíváním léků 15 Kč/úkon