Úhrada služeb

Měsíční úhrady

Měsíční úhrada za byt 1 + 1 pro jednotlivce je cca 3 600 Kč.

Měsíční úhrada za byt 1 + 1 pro manželský pár je cca 4 300 Kč.

Měsíční úhrada se skládá z nájemného a záloh na vodu, ohřev, teplo, společnou elektrickou energii a úklid společných prostor. Každý obyvatel si samostatně zařizuje dodávku elektrické energie pro svoji bytovou jednotku.

Přesná měsíční úhrada bude obyvateli penzionu pro seniory sdělena při uzavření nájemní smlouvy na konkrétní bytovou jednotku.

Měsíční úhrada za byt se platí na bankovní účet Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace.

Číslo bankovního účtu: 1041437369/0800.