Kontakt

Vedoucí zařízení
Mgr. Veronika Jakubcová
telefon: 476 701 659
mobil: 731 125 937
e-mail: jakubcova@msss-most.cz

Služebna personálu
tel.: 478 613 925