Kontakt

Pověřena vedením zařízení
Ing. Lucie Budilová
telefon: 478 701 659
mobil: 737 263 823
e-mail:budilova@msss-most.cz

 

Služebna personálu
tel.: 478 613 925