Poděkování

Děkujeme touto cestou studentům, paní profesorce Rudolfové a vedení Střední školy diplomacie a veřejné správy, a.s. za vytvoření vánočního časopisu pro seniory – Mikuláš a vánoce 2020, který předala paní profesorka dne 21. prosince 2020 našim seniorům v Domově pro seniory Jiřího Wolkera. Poděkování patří všem tvůrcům vánočního časopisu. Děkujeme za výbornou myšlenku a její realizaci ve formě vánočního dárku seniorům.

Časopis bude využit pro zpříjemnění volných chvilek a pro pohlazení, které je potřeba zvláště teď v předvánoční a vánoční době. O obsah časopisu se rádi podělíme se seniory i ostatních našich zařízení, aby i jim časopis udělal radost. Ještě jednou děkujeme za výborný nápad.

Helena Houšková

kulturně výchovná pracovnice