Poděkování

Moc děkujeme firmě  FEDIC finance group a především jejímu jednateli Ing. Radkovi Fedičovi, která našim seniorům objednala a přivezla nádherné velikonoční perníčky a vnesla kus velikonoční nálady a optimismu do našeho penzionu.

Perníčky byly osobně předány všem našim obyvatelům a celá akce se setkala s jejich velkým nadšením, protože zvláště v této době omezeného setkávání vítají jakékoliv zpestření a pozornost.  Ještě jednou děkujeme!

  

Ing. Šárka Šimanová, vedoucí zařízení

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,

Penzion pro seniory a Pečovatelská služba,

 ul. Komořanská 818, Most