Podzimní vábení

  

Podzim se již blíží, ale dobrá nálada nás neopouští.

Uživatelé Domova pro seniory, ul. Barvířská v Mostě se dne 6. září 2017 sešli a pobavili s ředitelem MSSS v Mostě – p. o. panem Ing. Martinem Strakošem, s náměstkyní z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR paní Gabrielou Nekolovou, DiS., s náměstkyní primátora Statutárního města Mostu paní Ing. Markétou Starou a dalšími hosty.

Pracovnice z ergoterapie – aktivizace společně s uživatelkami napekly vynikající koláče. Kávička, koláče a reprodukovaná hudba v podání Kladenské heligonky a Dua Yamaha přispěly k dobré náladě a veselí.

NECHŤ JSOU PODZIMNÍ DNY VYBARVOVÁNY DO NEJKRÁSNĚJŠÍCH BAREV.

Vendula Miletínová, DiS.
ergoterapie – aktivizace