Pohádkové grilování

 

Zahrada v DpS‚ Barvířská 495, dne 21. 05. 2020 se opět plnila seniory a seniorkami, kteří se těšili na dnešní grilování za přítomnosti kapely Melodie. Počasí bylo nádherné, takže poměrně brzo byly téměř všechny lavičky obsazeny jak na volném prostranství, tak v altánku. Jako obvykle, Vendulka přivítala všechny přítomné. Také jsme velmi rádi uvítali milého hosta, kterým byla paní Jaroslava Puntová, vedoucí dětského rehabilitačního stacionáře. Poté nás Vendulka krátce seznámila s programem.

Vzápětí se ozval prvý tón známé písně z pohádky „Šíleně smutná princezna“, a to písní – „Jedním tahem“. Na pomyslné pódium přiběhlo 13 pohádkových postaviček a tancem vyprovokovalo k potlesku. Byly tak dokonale maskovány, že snad nikdo z nás nebyl schopen identifikace. Já jsem s určitostí poznala jen pět.

Pod maskou vodníka Česílka se ukryla naše paní ředitelka, celá v zeleném, jak vodník je znám. Jen jsem marně hledala jeho vodní křesílko a také mu nekapala ze šosu voda. Držel ale v ruce žábu a svým „Brekeke“ pobavil a rozesmál. Dále jsem poznala Karkulku, Moniku Prknovou, která byla tancem tak rozdováděná, že si zapomněla na lavičce košíček. Dále naši paní vedoucí, paní Lucinku Morgensternovou, která se ukryla pod maskou čerta. Ještě Růženku Jarošovou v masce vodníka s vykulenýma očima a poslední, Vendulku Miletínovou, v masce řezníka Krkovičky s velkým nožem a kusem jelita, nabízející k ochutnání.

Aby byl výčet postaviček kompletní, nesmím opomenout zmínit ještě dalšího vodníka Lenku Bunešovou, také Haničku Bruchtilovou převlečenou za vílu Amálku, Lenku Charvátovou v kostýmu slona Dumba, pirátku Gábinu Ježkovou, břišní tanečnici Zdeničku Janouškovou a krále s královnou Davida Tomeška a Karolínu Friedrichovou.

Mezitím roznášely sestřičky opékané (grilované) buřtíky s chlebem a hořčicí – jen pivíčko zůstalo za branou. Vendulka s nabídkou jelita sice neuspěla, ale každého, s kým se pobavila, svým osobitým humorem rozesmála. Tanečníci stále vyplňovali program, čas ubíhal, Hanička už měla „udané“ všechny buřtíky. Lidé byli spokojeni a pomaloučku se rozcházeli. Vám, paní ředitelko, všem sestřičkám a dalšímu personálu opakovaně děkujeme. To slůvko by mělo být nahrazeno jiným, ale nenapadá mě jiné. Je ale od srdce.

Anděla Karlíková

uživatelka Domova pro seniory, Barvířská 495