PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

 

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je poskytnutí pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci – partnerské, rodinné, osobní nebo sociální, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat.


Služba je poskytována všem osobám, které se na poradnu obrátí, bez rozdílu adresy bydliště.


Cílová skupina:

  • oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • pachatelé trestné činnosti
  • rodiny s dětmi, senioři.

 

Provozní doba:

pondělí, úterý, čtvrtek        08:00 – 19:00 hodin

středa, pátek                        08:00 – 13:00 hodin

 

 

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Komořanská 818, 434 01 Most

Tel.: 478 618 561, 725 511 298

Web: www.msss-most.cz

 


Podrobné informace o nabízené službě naleznete na tomto odkazu:

http://msss-most.cz/poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy-ul-komoranska-818/informace-o-zarizeni/