Posezení při „Cimbálovce“

Dne 18. 11. 2019 se sešli v sále DpS Barvířská 495 senioři a seniorky, aby si poslechli cimbálovou muziku. Sál byl zcela naplněn. Byli pozváni senioři z ostatních sociálních zařízení. Krátkého představení kapely a přítomných se ujala paní Houšková. Ihned poté následovala plejáda písní.

Zpíval nejen člen kapely, ale přidali se i senioři a seniorky. Na tvářích všech bylo znát, jak se jim to líbí. Byli nadšeni, protože tyto skladby znají hlavně lidé seniorského věku. Tleskali a projevovali tak svoji radost. Dokonce byli vyzváni, aby si řekli o písničku, což bylo s radostí přijato. Jedna píseň za druhou vyvolávala stále bouřlivější potlesk. Veselí nebralo konce.

Toto vše vyvolalo ve mně vzpomínku na mé rodné Ivančice, ve kterých tato hudba měla přednost před ostatními kapelami. My, mládež, jsme byli oděni v krojích – Ivančice měly „kyjovský“. Krásné vysoké čelenky, nádherně zdobené s dlouhými „pentlemi“ a chlapci, ti měli dlouhé „péro“ na klobouku. Toto se mnohdy těžce shánělo. I můj dědeček bez „péra“ na klobouku nešel.

Předcházelo tomu jeho shánění. Děda si vyhlédl kohouta, kterému babička měla vytrhnout to nejdelší. Ale kohout se bránil, jak uměl. Když už babička myslela, že ho drží, „frnk“ a byl o kus dál. Děda zpovzdálí jen radil a v babičce se zvyšoval adrenalin. Kohout běhal po dvoře, babička za ním s příslušným komentářem: „Až tě chytím, tak ti vytrhnu péra dvě!“ Děda zpovzdálí radil, kam mu má naběhnout, ale když viděl, jak na to reaguje, mávl rukama a řekl: „Jen „abysme“ neseděli doma, když kohouta nechytíš.“ Babičce se to nakonec povedlo a kohout okradený o „péro“ chvíli se neukázal před slepicemi, ale po chvíli byl opět pánem dvora. Takto se tu u nás trávily poslední minuty do příchodu na muziku. To je krátká vzpomínka na mou babičku a dědu a na cimbálovku v Ivančicích. To, že sousedky nakukovaly přes plot při nahánění kohouta, jen připomínám.

Vrátím se do sálu. Čas utíkal rychle a lidé si vyžádali „ještě jednu“, tak se jim líbilo pondělní dopoledne. Těšíme se, že se takováto posezení budou opakovat, a vám všem, kteří na tom máte jakoukoli zásluhu, jistě jménem všech zúčastněných, děkuji.

Anděla Karlíková

Uživatelka DpS, Barvířská 495