Potvrzení pro uplatnění slevy na dani

Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout Potvrzení zařízení péče o dítě v předškolním věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v Denním dětském rehabilitačním stacionáři a Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 – školkovné„.

Denně od 6:00 do 15:00 hodin.

Tiskopisy předem 2x vytisknout.

 

Formuláře je možno vyhledat na stránkách jednotlivých zařízení:

Středisko denní péče:

http://msss-most.cz/stredisko-denni-pece-o-deti-do-tri-let-veku-ul-frantiska-malika-973/formulare/

 

Denní dětský rehabilitační stacionář:

http://msss-most.cz/denni-detsky-rehabilitacni-stacionar-ul-frantiska-malika-973/formulare/