Pracoviště k příjmu žádostí o umístění je nově bezbariérové