PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY v Domovech pro seniory do 19.03.2021

Aktuální pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků v Domovech pro seniory

 

NÁVŠTĚVY – Domov pro seniory J. Wolkera – platnost od 13.01.2021

NÁVŠTĚVY – Domov pro seniory Barvířská – platnost od 03.03.2021

NÁVŠTĚVY – Domov pro seniory A. Dvořáka – platnost od 05.01.2021

 

Žádáme Vás o ohleduplnost, pochopení a dodržení těchto pravidel. Děkujeme.

V Mostě dne 12.03.2021

 

Ing. Lenka Maňáková

pověřena zastupováním funkce ředitele