Předvánoční čas je plný zážitků a milého setkávání

Dne 13. prosince 2018 děti z jesliček a dětského stacionáře v Malíkovce přišly zatancovat seniorům v Domově pro seniory v ul. Jiřího Wolkera. Skvělá atmosféra, milé přivítání a velký potlesk dětem za jejich vystoupení nás upřímně dojalo. Děti, přesto, že byly v neznámém prostředí se velmi snažily. Věříme, že tanečkem a bezprostředním chováním přispěly k dobré náladě všech přítomných. Za odměnu si děti odnášely sladkosti, které jim osobně předávala vedoucí domova.

Děkujeme, a přejeme pohodové vánoční svátky.

Jaroslava Puntová
vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most