„Přeplavme svůj La Manche“

Společnost SenSen – Senzační senioři vyhlašuje V. ročník štafetového plavání pod názvem „Přeplavme svůj La Mance“. Tak jako vždy nejde o závod v pravém slova smyslu, senioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se sebou, se svou pohodlností.

Cílem tohoto projektu je naplavat společnými silami 34 km. Je to příliš? Nevadí, plavte, jak nejčastěji to půjde. Patronkou tohoto projektu je Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a nadšená podporovatelka plaveckých aktivit seniorů.

Plavání důkladně procvičí svaly celého těla, nepřetěžuje klouby, voda nadlehčuje, a tím je zátěž minimální. Za třicet minut lehkého plavání spálíme 360 kalorií. Právem je plavání často prezentováno jako téměř ideální sport.

Protože naši senioři chodí také plavat na Aquadrom, tak bych byla ráda, kdybychom se zapojili, zrovna tak jako ročníky minulé, do tohoto projektu.

Poprosím, aby naši plavci hlásili své naplavané bazény v průběhu celého měsíce února kulturně výchovné pracovnici paní Heleně Houškové bazény buď na telefon 602 693 593, na e-mailovou adresu houskova@msss-most.cz, ústně nebo na přiložené seznamy, které jsem umístila na nástěnky vašeho zařízení. Průběžně si seznam budu vybírat a na konci měsíce února. Součet udělám. To je všechno.

Budu ráda, když i v letošním ročníku naplaveme a nahlásíme uplavané bazény a tím přispějeme ke zdárnému průběhu celé akce. A hlavně – uděláme něco pro sebe a pro své zdraví.

 

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice