Přeshraniční česko-německá spolupráce

Domov pro seniory, ul. Barvířská v Mostě

Domov pro seniory, ul. Barvířská v Mostě

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka v Mostě

Dne 19. března 2018 se uskutečnilo setkání za účelem navázání a posílení přeshraniční česko-německé spolupráce, a to mezi MSSS v Mostě – p. o. a německým poskytovatelem sociálních služeb.

Mezi zúčastněnými byli zástupci Statutárního města Mostu, Euroregionu Krušnohoří, Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH.

Účelem kooperace je výměna zkušeností zaměstnanců, ale také společná účast uživatelů sociálních služeb na kulturních akcích či aktivizačních činnostech.

 

Bc. Michaela Nermuťová, DiS.
sekretariát