Prevence kriminality v domovech pro seniory

V posledních dnech měsíce července letošního roku byla opět navázána spolupráce Městské policie Most se seniory Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace v oblasti prevence kriminality. V úterý 30. července proběhla beseda v Domově pro seniory Jiřího Wolkera a ve středu 31. července v Domově pro seniory Barvířská.

Senioři si znovu připomněli pravidla předcházení krizových situací, které se mohou naskytnout v běžném životě. Nikdy není na škodu si tyto záležitosti připomenout a zopakovat. Na závěr rozdali přednášející našim seniorům reflexní prvky a sladkosti se znakem městské policie. Výhledově byla domluvena další spolupráce.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice