Prodloužení uzavření Střediska denní péče o děti do tří let věku

Milí rodiče,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 315 o přijetí krizového opatření Vám oznamujeme, že se prodlužuje uzavření Střediska denní péče o děti do tří let věku, a to do 11. 4. 2021.

Pro další informace sledujte naše webové stránky.

Doufáme, že se s Vámi i dětmi již brzy opět setkáme a přejeme Vám pevné zdraví v této nelehké době.


Bc. Denisa Bušová, DiS.
vedoucí zařízení
Denní dětský rehabilitační stacionář
a Středisko denní péče o děti do tří let
Františka Malíka 973, Most